Терапевтични есенции на Бах

Растение

Значение

Показания

1. Agrimony

   Agrimonia eupatoria
   Камшиче, Агримония

Цветето на
честността

Личността крие зад безгрижна и весела маска измъчващите я мисли и вътрешното безпокойство.

2. Aspen

Populus tremula
Трепетлика

Цветето на предзнаменованието

Необясним страх и предчуствие за нещо неминуемо и опасно измъчват човека.

3. Beech

Fagus sylvatica
Горски бук

Цветето на толерантността

Проявява прекалена критичност, нетолерантност към другите и предразсъдъци.

4. Centaury

Centaurium umbellatum
Червен  кантарион

Цветето на
благоразположението

Личността има слаба воля, прекалено е отзивчива към нуждите на другите и не умее да казва “Не”.

5. Cerato

Ceratostigma willmontiana
Цератостигма, Зъбна трева

Цветето на
интуицията

Индивидът няма никакво доверие в интуицията си и не вярва, че е способен да взема решения

6. Cherry plum

Prunus cerasifera
Джанка

Цветето на
безгрижието

Човекът се страхува да не изгуби контрола над себе си и да не бъде обзет от разрушителни сили.

7. Chestnut bud

Aesculus hippocastanum
Пъпки от див кестен

Цветето на
научаването

Личността повтаря все същите грешки, без да ги осъзнава и без да си вади поука.

8. Chicory

Chicorium intybus
Цикория

 

Цветето на
майчината любов

Личността се стреми да манипулира и прави другите зависими. Убедена е, че не достатъчно оценена и обичана

9. Clematis

Clematis vitalba
Повет

Цветето на
реализма

Личността проявява слаб интерес към всичко, което я заобикаля, настроена е мечтателно и е много разсеяна.

10. Crab apple

Malus silvestris
Дива ябълка, Киселица

Цветето на
чистотата

Индивидът  има усещане, че е мръсен, нечист и заразен. Срамува се от себе си и има фикс идея за ред.

11. Elm

Ulmus procera
Бряст

Цветето на отговорността

Човекът е сигурен, че не е на висота да изпълнява задълженията си и да се справя с отговорностите си.

12. Gentian

Gentiana amarella
Синя тинтява

Цветето на
вярата

Личността е скептично и песимистично настроена и е обезкуражена.

13. Gorse

Ulex europaeus
Жълтуга, Прещип,
Улекс

Цветето на
надеждата

Индивидът е обзет от тотално отчаяние, напълно се е примирил и е убеден, че животът няма никакъв смисъл.

14. Heather

Calluna vulgaris
Изтравниче, Калуна

Цветето на самоличността

Егоцентрист, който непрекъснато окупира вниманието на заобикалящите го

 15.  Holly
Ilex aquifolium
Джел

Цветето на универсалната любов

Личността е много раздразнителна и избухлива и изпитва омраза, завист или силно чувство на ревност.

16. Honeysuckle
Lonicera carpifolium
Орлов нокът

Цветето на
миналото

Човекът е завладян от носталгия по миналото, непрестанно съжалява за отминалите възможности и отказва да живее в настоящето.

17. Hornbeam
Carpinus betulus
Габър

Цветето на
умственото разтоварване

Индивидът  е умствено уморен.

18. Impatiens
Impatiens glandulifera
Недопирка, Слабонога

Цветето на
времето

Личността е много нетърпелива, лесно може да бъде раздразнена и реагира на всичко много остро.

19. Larch
Larix decidua
Лиственица

Цветето на
вярата в себе си

Човекът изобщо не вярва на себе си и страда от комплекс за малоценност, винаги очаква да се провали.

20. Mimulus
Mimulus guttatus
Мимулус

Цветето на
куража

За хора,които имат много страхове от точно определени неща

21. Mustard
Sinapis arvensis
Див синап

Цветето на
ведростта

Личността периодично изпада в състояние на дълбока меланхолия, без каквато и да е видима причина.

22. Oak
Quercus robus
Дъб

Цветето на
упоритостта

Силен, издържлив човек, който непрекъснато и въпреки всичко  води всекидневните си битки, не се предава.

23. Olive
Olea europea
Маслина

Цветето на обновлението

Личността е обзета от тотално изтощение, както на физическо, така и на психическо и умствено ниво.

24. Pine
Pinus Sylvestrus
Бял бор

Цветето на себеприемането

Индивидът страда от прекалено и неоправдано чувство за вина, прекалено е самокритичен и му липсва смелост.

25. Red chestnut
Aesculus carnea
Червен кестен

Цветето на
отделянето

Личността има нужда винаги да се безпокои за съдбата на близките си хора и се чувства много тясно свързана с тях.

26. Rock rose
Helianthemum nummularius
Желтак, Скална роза

Цветето на
куража

Човекът се намира временно в състояние на шок, паника или силен страх.

27. Rock water
Скална вода

Цветето на
гъвкавостта

Човекът живее според строги и утвърдени правила, потиска нуждите си и е прекалено суров към себе си.

28. Scleranthus
Scleranthus annuus
Склерантус, Хрущялка

Цветето на равновесието

Индивидът е преживял шок на физическо, умствено и психическо ниво, независимо дали това се е случило в детството или съвсем наскоро.

29. Star of bethlehem
Ornithogalum umbelatum
Коледна звезда, Гарвански лук

Цветето на успокоението

Индивидът е преживял шок на физическо, умствено и психическо ниво, независимо дали това се е случило в детството или съвсем наскоро.

30. Sweet chestnut
Castanea sativa
Сладък ядлив кестен

Цветето на освобождаването

Индивидът се чувства на края на силите си и е обзет от дълбоко отчаяние.

31. Vervain
Verbena officinalis
Върбинка

Цветето на
ентусиазма

Индивидът стига до фанатизъм, когато е обзет от  ентусиазъм при реализирането на някоя идея и иска да я наложи на другите.

32. Wine
Vitis vivifera
Европейска лоза

Цветето на
силата

Личността е доминирана от амбицията си за власт и се проявява като тиран спрямо заобикалящите.

33. Walnut
Juglans regia
Орех

Цветето на обновлението

Личността е неувурена, непостоянна и лесно се поддава на чуждо влияние, защото се намира в повратна точка на живота си

34. Water violet
Hottonia palustris
Водна теменуга,
Хотония

Цветето на комуникацията

Човекът е прекалено резервиран и поради чувство за превъзходство и гордост страда от самоналожена изолация.

35. White chestnut
Aesculus hippocastanum
Бял конски кестен

Цветето на
душевния мир

Личността води непрестанен вътрешен диалог и едни и същи мисли непрекъснато се връщат в съзнанието и.

36. Wild oat
Bromus ramosus
Див овес

Цветето на призванието

Индивидът не е сигурен при определяне на целите си и остава неудовлетворен, защото не намира призванието в живота си.

37. Wild rose
Rosa canina
Шипка

Цветето на
желанието за живот

Индивидът е апатичен, примирен и напълно се е отказал да участва в живота си е капитулирал.

38. Willow
Salix vitellina
Жълта върба

Цветето на
съдбата

Човекът се чувства жертва на съдбата и е обзет от огорчение и вътрешен яд

39. Rescue – комбинация
От джанка, повет, слабонога, желтак и гарвански лук

Сасителна смес, когато организма трябва да бъде максимално интегриран

Използва се при спешни ситуации от физически и психически характер

40. Rescue night – комбинация от Желтак, Слабонога, Повет, Гарвански лук, Джанка, Бял конски кестен

Сасителна смес при безсъние

При проблеми със съня

Обратно горе

Обратно към терапията на Бах

Още терапевтични подходи: