Техники TAT


Какво представлява ТАТ?

„Tapas Acupressure Technique” (TAT), в превод „Акупресурна Техника Тапас” (АТТ), е част от енергийната психотерапия. Тази терапия възниква през 80 години на 20 век и обединява постиженията на западните терапевтични школи с тези на китайската медицина, особено теорията и практиката на акупунктурата и акупресурата. Енергийната психология и психотерапия обединяват в себе си редица сходни системи създадени по същото време като  EFT, TAT, BSFF, WHEE и други. Всички те третират чрез потупване биологично активни точки в човешкото тяло (акупунктурни точки) и в същото време работят върху проблема на човека, като използват достиженията на съвременната психотерапия. По този начин се въздейства на системите от емоции, мисли, вярвания и едновременно с това на тялото. Така блокажите на енергия, получили се в резултат на негативни преживявания, се премахват и човек възвръща своята цялостност и хармония. Много автори наричат тези системи „мощно действащи терапии”, поради тяхната бързина и ефективност в сравнение с класическата психотерапия. Тези бързи и трайни резултати се подкрепят и от неинвазивния характер на терапията, за разлика от класическата акупунктура.

ТАТ – „Tapas Acupressure Technique”  е създадена от Тапас Флеминг – лицензиран акупунктурист и холистичен терапевт от Калифорния, САЩ. По времето, по което създава метода Тапас, Флеминг специализира в лечението на алергии чрез комбинация от акупунктура и акупресура, а подхода й е базиран на методите на д-р Дейви Намбурдипад,  Буена Парк, Калифорния. В последствие тя стига до собствения си метод, при който се прави едновременна акупресура на точки по главата и насочване на вниманието към конкретния здравословен проблем. В началото използва метода за лечение на алергия и астма, но в последствие,разширява неговото приложение.

Как работи ТАТ

ТАТ позата сама по себе си генерира енергия в областта на зрителната кора на мозъка, така започваме по-лесно да визуализираме. Знаем, че стресиращи за нас преживявания предизвикват негативни емоции, мисли, нагласи, реакции в тялото ни. За да продължим да живеем, ние се защитаваме от влиянието им като ги изтласкваме изцяло или частично в подсъзнанието си. Този вид защита е универсална за хората. Проблемът е, че изтласкани в подсъзнанието ни те продължават да оказват влияние върху нас без да го съзнаваме. Променят възприятието ни за света, мислите и емоциите ни, реакциите на тялото ни, поведението ни, блокират енергия, която ни е необходима, за да живеем пълноценно. В един момент от живота ни това се отразява на психическото и самотичното ни здраве. ТАТ помага да свържем проблема, който имаме с изтласкания несъзнаван конфликт и да го изведем на съзнателно ниво. По този начин той спира да изчерпва енергията ни и състоянието на баланс и здраве се завръща. Работейки върху проблема чрез ТАТ ние активираме нашата памет и го преработваме. Практиката на Тапас Флеминг и стотици нейни последователи по света показва, че тялото ни има памет. Всяка наша клетка има кодирани в себе си освен изключително сложните програми, известни на науката, и преживяванията ни, с придружаващите ги емоции, мисли, реакции, дори тези спомени се предават от поколение на поколение. ТАТ техниката работи най-добре именно при тези случаи, при които проблемите са неясни, произходът им труден за откриване. Тя работи чрез следване на протокол от 7 стъпки, чрез който се осъществява преработка на проблемите и тялото и психиката се връщат към състояние на здраве. Практиката показва, че TAT работи добре както с емоционално травматични преживявания, негативни нагласи и вярвания, така и с физическа болка. Терапията е подходяща за справяне с негативни емоции като страх, срам, вина, гняв, мъка, тъга, за преодоляване на състояния на напрежение, тревожност, депресия, фобии, като придружаваща терапия при много соматични заболявания.

Обратно горе

Още терапевтични подходи: