Техники EFT


 Какво е EFT

Еmotional Freedom Technique (EFT), нашумяла у нас като Техника за Емоционална Свобода (ТЕС) или Техника за Емоционално Освобождение (ТЕО), е един от най-популярните и бързо разпространяващите се методи на енергийната психотерапия. Някои я наричат емоционална акупунктура, при която нуждата от използването на акупунктурните игли отпада. Създадена е в началото на 90-те години на 20 век от Гари Крейг, който също като Лари Нимс е обучен в Thought Field Therapy (TFT) или Терапия на мисловното поле от създателя й д-р Роджър Калахан. Гари Крейг е неудоволетворен от сложността на TFT и решава да я доразвие и опрости. Резултатът е нова техника, която е не само по-лесна за прилагане, но и доста по-резултатна. Еmotional Freedom Technique (EFT) съчетава акупресура (потупване) върху 14 биоактивни точки и психотерапевтична работа с проблема. Точките могат да бъдат повече или по-малко от посочените, в зависимост от проблема, който се третира. След всеки сет се оценява нивото на дискомфорт, което проблемът предизвиква в момента, и се продължава процедурата докато проблемът се отработи.

На какво дължи своята ефективност EFT

По данни на СЗО над 80% от болестите имат психосоматичен характер. Имаме все повече медицински доказателства за това, че изпитването на силна емоция повлиява биохимическия и физиологичен баланс в тялото ни, а в последствие и физическото ни състояние, т.е. връзката психика-физика е безспорна както на изток така и на запад, както за съвременната медицина,така и за нейния основател в древността Хипократ. На изток от най-дълбока древност това е изразено чрез триединството тяло-психика-енергия, на запад съвременната енергийна психотерапия е едно от направленията, които се основават на това единство. Квантовата физика от времето на Айнщайн до днес непрекъснато дава коствени доказателства за това, че нашите тела са изтъкани от енергия. От тук съвсем логично следва, че променената енергия води до променена физика и психика. EFT съчетава в себе си постиженията на китайската медицина, особено на акупунктурата, постиженията на неврофизиологията, квантовата физика и на някои съвременни направления в психологията и психотерапията. Резултатът е бързодействаща, лесноприложима, неинвазивна психотерапевтична методика.

Изключително важно при тази терапия е, че работи добре при наличие на емоционална или физическа болка. Знаем от хилядолетен опит, че борбата с физическата и емоционална болка е трудна и не винаги успешна, това е един от най-сериозните проблеми, които  стоят пред човечеството днес в сферата на здравето,  а от там и за подобряване качеството на живот. Има случаи, при които като че ли всички методи за терапия са безсилни.  Много често при такива случаи специалистите по акупунктура са забелязвали, че вседствие на травматично преживяване или болест енергийната система се обърква, потокът на енергия може да смени изцяло посоката си т.е. има обърнат поляритет. В психологията това е известно като психологически обрат. В тези случаи проблемът или не се поддава на лечение, или рецидивира. В началото на развитието на психотерапията хора с такъв проблем са обвинявани в липса на мотивация, слаба воля или нежелание да се излекуват поради вторични ползи от болестта. В същност при такива хора всяка терапия дава минимален или временен резултат именно поради психологичния обрат. EFT има нужните инструменти и подходи да преодолее проблемите, свързани с обратния поляритет.

За какво помага EFТ

Тази енергийна психотерапевтична техника е особено резултатна при преодоляване на посттравматичен стрес, фобии, кошмари, страхове, паника, депресия, скръб, тъга, гняв, вина, срам, паразитни навици, при лечение на зависимости към различни субстанции или дейности, борба с болката, като допълнително лечение при психосоматични заболявания. Важно при терапията е правилното идентифициране на проблема и неговото формулиране. Изследванията и докладите на терапевти практикуващи EFT показват, че при правилното му прилагане няма странични отрицателни ефекти и  резултатите, които се постигат за сравнително кратко време са трайни и отработвания проблем рядко рецидивира.

Обратно горе

Още терапевтични подходи: