Психотерапия Как помага


Отношенията между психотерапевт и клиент подпомагат човека, предприел психотерапията, да разбере проблемите си и да ги реши без да съди и да бъде съден, като се освобождава от чувството на вина и непълноценност.

Психотерапията помага както на болния (независимо дали става въпрос за психично или соматично заболяване), така и на здравия човек. Всеки от нас през живота си има проблеми , които не може да реши сам или решенията ни не водят до желаните от нас резултати. Специалистът психотерапевт помага именно в този момент. Помага самата личност на психотерапевта, с нейните знания, умения, подход към човека. Помага новият тип отношения, които се създават между терапевт и клиент, основани на принципа на партньорството, в което двете страни са еднакво активни – психотерапевтът с професионализма и опита си, клиентът с богатството от събития в живота си и усилието си да ги разбере и оцени по един нов, различен от досегашния начин. Помага специфичната среда в кабинета, начинът на третиране на проблемите, възможността човек да се учи, да разбира себе си и другите, постепенното изоставяне на стереотипните поведенчески модели довели до проблемите и изграждането на нови модели на поведение, които дават възможност да си адекватен на бързо променящата се действителност около теб.

Психотерапията води до постепенно разбиране и управление на собствените емоции, което прави човека уравновесен, емоционално интелигентен.

След психотерапия хората се променят. Те стават свободни да управляват живота си, да се развиват, да творят и да обичат.